cy

Busnes

Stoc Storio

Stoc Storio

Nid yw’r gwasanaeth storio hunan gloi ar gyfer y rhai hynny sy’n symud tŷ neu ar gyfer busnesau mawr sy’n symud yn unig. Os ydych eisoes yn rhedeg neu newydd gychwyn busnes ar lein trwy E-Bay neu drwy eich gwefan eich hun, BOCS yw’r lle perffaith i chi gadw eich stoc yn ddiogel.

Storio Dogfennau

Storio Dogfennau

Gall cadw ffeiliau a dogfennau fod yn rhywbeth drudfawr heb sôn am fynd â gofod mawr yn eich gweithle ond mae’n bwysig i unrhyw fusnes allu cael mynediad hawdd i’w dogfennau archif. Gyda theledu cylch cyfyng yn monitro 24 awr y dydd gall ein hunedau hunan gloi storio dogfennau a ffeiliau archif yn ddiogel.

Storio Offer

Storio Offer

Os oes angen lle arnoch i storio eich offer pan nad yw’n cael ei ddefnyddio yna mae gan BOCS bob mathau o opsiynau delfrydol i chi. Gyda storio hyblyg a phrisiau syfrdanol o dda, does dim angen i chi storio gyda neb arall.

Arweiniad Gofod

25

Maint Uned 25 tr sg

Tua 20 bocs mawr; Cwpwrdd dan grisiau maint sylweddol; 1 llwyth fan fach; perffaith os ydych angen cael trefn ar eich tŷ

35

Maint Uned 35 tr sg

Tua 48 bocs cardfwrdd mawr; tua maint ystafell cadw stoc fechan; 1 llwyth fan Transit; Fflat 1 ystafell wely

50

Maint Uned 50 tr sg

Tua 64 bocs cardfwrdd mawr; tua maint ystafell cadw stoc ganolig; 1 llwyth fan Box Luton; Cynnwys 2 lwyth fan Transit; Fflat 2 ystafell wely

75

Maint Uned 75 tr sg

Tua 60 bocs cardfwrdd mawr; tua maint swyddfa fechan neu ystafell cadw stoc mawr; 2 neu 3 llwyth fan; Tŷ 2 ystafell wely

100

Maint Uned 100 tr sg

Tua 144 bocs cardfwrdd mawr neu gynnwys garej arferol; Maint swyddfa 10'x10' neu ystafell cadw stoc; 4 x llwyth fan Transit; Tŷ pâr 3 ystafell

125

Maint Uned 125 tr sg

Tua 144 bocs cardfwrdd mawr neu gynnwys garej arferol; Maint swyddfa 10'x10' neu ystafell cadw stoc; 4 x llwyth fanTransit; Tŷ 3 ystafell mawr

150

Maint Uned 150 tr sg

Gofod anferthol sy’n gallu storio 256 bocs cardfwrdd mawr; Maint swyddfa fawr neu ystafell cadw stoc sy’n cynnwys gofod i weithio ynddi; 6 llwyth fan Transit; Tŷ 4 ystafell wely

200

Maint Uned 200 tr sg

Dros 300 bocs mawr neu gratiau; Gofod sy’n cyfateb i storfa warws fechan; Dros 8 llwyth fan transit; Tŷ 4 i 5 ystafell wely

300

Maint Uned 300 tr sg

Dros 500 bocs cardfwrdd mawr neu grât; Gofod gweithio helaeth; Gofod archifo mawr wedi ei racio; Hanner Palas Buckingham

Dyfynbris Cyflym

Cookies

We use analytical cookies that need your permission. For more details and advanced options view our Cookies Policy.