cy
Manylion y Storfa

Cyfeiriad

BOCS Self Storage Ltd, 1A Parc Anturiaeth Quinton Hazel, Ffordd Glan y Wern, Mochdre, Bae Colwyn, LL28 5BS

Ebost

keepit@bocs-storage.co.uk

Oriau Agor

Dydd Llun–Dydd Gwener 0900–1700
Dydd Sadwrn 1000–1600
Dydd Sul AR GAU

Nodweddion Allweddol

  • Arsylwyd ar bob protocol pellter cymdeithasol a hylendid 2 fetr
  • Storfa dan do sy’n ddiogel a hygyrch
  • Man llwytho dan do
  • 12 maint gwahanol o unedau yn dechrau o £8 yr wythnos
  • Opsiynau sy’n addas i gwsmeriaid domestig a busnes
  • System larwm llawn weithredol wedi ei fonitro gan deledu cylch cyfyng
  • Wedi’i yswirio yn gynhwysfawr
  • Wedi'i leoli yn agos at yr A55 ym Mochdre, gyferbyn â'r amlosgfa
  • Wedi'i leoli yn agos at yr A55 ym Mochdre, gyferbyn â'r amlosgfa

Telerau ac Amodau Cwsmeriaid

Dadlwythwch ein Telerau ac Amodau Cwsmer PDF.

Lle rydym ni

Yn gweini cwsmeriaid o:

Llandrillo yn Rhos, Bae Colwyn, Bae Penrhyn, Mochdre, Llandudno, Cyffordd Llandudno, Conwy a mwy!

Dyfynbris Cyflym

Cookies

We use analytical cookies that need your permission. For more details and advanced options view our Cookies Policy.