CY
Manylion y Storfa

Cyfeiriad

BOCS Self Storage Ltd, 1A Parc Anturiaeth Quinton Hazel, Ffordd Glan y Wern, Mochdre, Bae Colwyn, LL28 5BS

Ebost

keepit@bocs-storage.co.uk

Oriau Agor – Yn ystod Pandemig COVID-19

Dydd Llun–Dydd Gwener 1000–1400
Dydd Sadwrn AR GAU
Dydd Sul AR GAU
Dear valued customers: Please read our COVID-19 notice

Nodweddion Allweddol

  • Fan AM DDIM pan symudwch i fewn gyda ni
  • Storfa dan do sy’n ddiogel a hygyrch
  • Man llwytho dan do
  • 12 maint gwahanol o unedau yn dechrau o £7 yr wythnos
  • Opsiynau sy’n addas i gwsmeriaid domestig a busnes
  • System larwm llawn weithredol wedi ei fonitro gan deledu cylch cyfyng
  • Wedi’i yswirio yn gynhwysfawr
  • Wedi'i leoli yn agos at yr A55 ym Mochdre, gyferbyn â'r amlosgfa
  • Wedi'i leoli yn agos at yr A55 ym Mochdre, gyferbyn â'r amlosgfa
Lle rydym ni

Yn gweini cwsmeriaid o:

Llandrillo yn Rhos, Bae Colwyn, Bae Penrhyn, Mochdre, Llandudno, Cyffordd Llandudno, Conwy a mwy!

Dyfynbris Cyflym